• Doornburgh, Buitenplaats voor Kunst en Wetenschap ; curator van ENDLESS LIFE en de Doornburgh Dialogen
 • UvA, IIS (Instituut voor Interdisciplinaire Studies), hoofddocent 'Op (zoek) naar de robotsamenleving' (2019)
 • Wetenschappelijk Bureau De Helling, onderzoeker (2018)
 • Universiteit Utrecht - Copernicus Instituut (Senior researcher and lecturer) (2012-2015)
 • Senter for Vitenskapsteori - Universitetet i Bergen, Noorwegen (Senior researcher and lecturer) (2012, 2015)
 • Rathenau Instituut - Technology Assessment (Senior researcher and project leader) (2007-2012)
 • Colorado School of Mines - Faculty of Liberal Arts and Humanities, USA (Professor - Hennebach Chair) (2006)
 • Radboud Universiteit Nijmegen - Institute for Science, Innovation and Society (Senior researcher and lecturer)
 • TU/e - Technology & Sustainability Group (Assistant Professor) (2000-2006)
 • TNO - Studiecentrum voor Technologie en Beleid (Researcher) (1991-1993)
 • Universiteit Twente - Philosophy of Technology (Postdoc, Program Coordinator, Researcher) (1993-2000)
 • Haagse Hogeschool (Senior Lecturer) (2015-2016)

 • Doctorate in Philosophy (PhD, 2002) Twente University. Dissertation: Monsterbezwering, de culturele domesticatie van nieuwe technologie (Taming Monsters, the cultural domestication of new technology) (Uitgeverij Boom 2002)
 • Master in Engineering (1991). Chemical engineering, environmental technology and philosophy of science & society, Twente University. Thesis: Techniekpolitiek tussen maken en handelen. De betekenis van Technology Assessment in het licht van Hannah Arendts politieke filosofie
 • Qualification Academic Education (BKO) Universiteit Utrecht (March 2015)

 • Raad van Toezicht Defend Democracy (vanaf maart 2020)
 • Bestuurslid Coƶperatie Duurzame Vruchtenbuurt (vanaf 2018)
 • Voorzitter programmacommissie
  voor de gemeenteraadsperiode Den Haag 2018-2022
 • Raad van Advies Martin Luther King Lectures (from 2013)
 • Lid Programmaraad VU, Vrije Universiteit Amsterdam (from 2016)
 • Bestuurslid SPINT, peer-to-peer education (from 2016)
 • Bestuursvoorzitter Aloysius College (2011-2014)
 • Bestuursvoorzitter Stichting Zijweg (2011-2012)
 • Voorzitter HappyVpro/ Happynext (2009-2010)
 • Voorzitter Kamerkoor Canteklaer (1998- 2000)
 • Lid Emancipatieraad Universiteit Twente
 • Lid Redactieraad UT- Nieuws

dagvoorzitter (o.a.)

 • Dagvoorzitter Conferentie Context Matters, over psychiatrische problematiek in maatschappelijke context (met Paul Verhaeghe, Maurizo Andolfi en Nora Bateson) 17 april 2014
 • Dagvoorzitter E-day 2011 Stichting Zijweg Rotterdam