• Universiteit Utrecht - Copernicus Instituut (Senior researcher and lecturer)
 • Senter for Vitenskapsteori - Universitetet i Bergen, Noorwegen (Senior researcher and lecturer)
 • Rathenau Instituut - Technology Assessment (Senior researcher and project leader)
 • Colorado School of Mines - Faculty of Liberal Arts and Humanities, USA (Professor - Hennebach Chair)
 • Radboud Universiteit Nijmegen - Institute for Science, Innovation and Society (Senior researcher and lecturer)
 • TU/e - Technology & Sustainability Group (Assistant Professor)
 • TNO - Studiecentrum voor Technologie en Beleid (Researcher)
 • Universiteit Twente - Philosophy of Technology (Postdoc, Program coordinator)
 • Haagse Hogeschool (Senior Lecturer)

 • Doctorate in Philosophy (PhD, 2002) Twente University. Dissertation: Monsterbezwering, de culturele domesticatie van nieuwe technologie (Taming Monsters, the cultural domestication of new technology) (Uitgeverij Boom 2002)
 • Master in Engineering (1991). Chemical engineering, environmental technology and philosophy of science & society, Twente University. Thesis: Techniekpolitiek tussen maken en handelen. De betekenis van Technology Assessment in het licht van Hannah Arendts politieke filosofie
 • Qualification Academic Education (BKO) Universiteit Utrecht (March 2015)

 • Voorzitter programmacommissie
  voor de gemeenteraadsperiode Den Haag 2018-2022
 • Raad van Advies lid Martin Luther King lectures (from 2013)
 • Lid Programmaraad VU, Vrije Universiteit Amsterdam (from 2016)
 • Bestuurslid SPINT, peer-to-peer education (from 2016)
 • Bestuursvoorzitter Aloysius College 2011-2014
 • Bestuursvoorzitter Stichting Zijweg 2011-2012
 • Voorzitter HappyVpro/ Happynext 2009-2010
 • Voorzitter Kamerkoor Canteklaer 1998- 2000
 • Emancipatieraad Universiteit Twente
 • Redactieraad UT- Nieuws

dagvoorzitter

 • Dagvoorzitter Conferentie Context Matters, over psychiatrische problematiek in maatschappelijke context (met Paul Verhaeghe, Maurizo Andolfi en Nora Bateson) 17 april 2014
 • Dagvoorzitter E-day 2011 Stichting Zijweg Rotterdam