• Doornburgh, Buitenplaats voor Kunst en Wetenschap ; curator van ENDLESS LIFE en de Doornburgh Dialogen
 • UvA, IIS (Instituut voor Interdisciplinaire Studies), hoofddocent 'Op (zoek) naar de robotsamenleving' (2019)
 • Wetenschappelijk Bureau De Helling, onderzoeker (2018)
 • Universiteit Utrecht - Copernicus Instituut (Senior researcher and lecturer) (2012-2015)
 • Senter for Vitenskapsteori - Universitetet i Bergen, Noorwegen (Senior researcher and lecturer) (2012, 2015)
 • Rathenau Instituut - Technology Assessment (Senior researcher and project leader) (2007-2012)
 • Colorado School of Mines - Faculty of Liberal Arts and Humanities, USA (Professor - Hennebach Chair) (2006)
 • Radboud Universiteit Nijmegen - Institute for Science, Innovation and Society (Senior researcher and lecturer)
 • TU/e - Technology & Sustainability Group (Assistant Professor) (2000-2006)
 • TNO - Studiecentrum voor Technologie en Beleid (Researcher) (1991-1993)
 • Universiteit Twente - Philosophy of Technology (Postdoc, Program Coordinator, Researcher) (1993-2000)
 • Haagse Hogeschool (Senior Lecturer) (2015-2016)