Geef de universiteit terug aan de burger, 1 september 2018

de tovenaarsleerling, december 2015
kunstje

HET F-GESPREK

Een vriend van me, zelf ernstig teleurgesteld in de liefde, is warm pleitbezorger van het “KTH”. Al te veel romantiek en vertrouwen is naïef, zegt hij. En daarom is hij voor het ‘Korte Termijn Huwelijk’. Volgens hem het ultieme antwoord op de sleur en verstarring die vroeg of laat in elke relatie optreden. Na een jaar bespreek je hoe het gaat. Loopt het nog lekker? Hou je nog van me? Heb je nieuwe wensen? Wat zullen we veranderen aan onze afspraken? En die leg je vast voor een volgend wervelend huwelijksjaar.

Stel dus, je hebt een relatie. Je probeert, zoals dat heet, het beste in elkaar naar boven te halen. Samen groeien, iets moois ervan maken. En je voert daartoe één keer per jaar een “gelijkwaardige dialoog” met je partner. Werkt dit?

Not!

Logisch: Spettert de liefde, dan wordt het een malle vertoning. Je bent al voortdurend aan het afstemmen. En andersom, ben je uitgekeken op elkaar, dan geeft zo’n jaarlijkse check gegarandeerd het laatste duwtje naar de afgrond. Geeft die vriend nu ook wel toe.

Laat dit model nou sterk lijken op het functioneringsgesprek, ingevoerd in de jaren zeventig. Wikipedia zegt: ‘Een functioneringsgesprek is een gelijkwaardige dialoog. De leidinggevende stelt vragen over het functioneren van de medewerker en de medewerker stelt gelijke vragen aan zijn leidinggevende.' Vanaf de jaren negentig kwam de nadruk meer op afspraken. Heb je je prestaties gehaald, wat moet er komend jaar gebeuren?

Een puike manager stemt natuurlijk wat vaker met je af dan één keer per jaar. Niet alleen over prestaties - dan dreigt het weer een eenzijdig onderhoud te worden. En statisch: want die prestaties, dat waren de doelen van vorig jaar. Interessanter is waar we allebei naartoe willen. Waar wil mijn leidinggevende heen met de groep en hoe ziet zij mijn rol daarin? Wat voor rol zie ik voor mezelf?

In elke relatie is er een spanning tussen het ‘ik’ en het ‘wij’. Je wilt een’ ik’ zijn, met eigen behoeften en idealen, maar ook een ‘wij’, samen presteren en ontwikkelen. Het gaat goed zolang er beweging is tussen die perspectieven, en begrip.

Dan kan er iets moois bloeien.

In de liefde. En op het werk.

Metaaljournaal september 2015


Zes redenen waarom de coronawet van tafel moet Opiniestuk in Trouw, 18 juni 2020

Geef de universiteit terug aan de burger! Opiniestuk in Trouw, Letter & Geest, 1 september 2018

Open de blackbox van de wetenschappen Gesproken column bij de aftrap van de Nationale Wetenschapsagenda, 8 mei 2018.

Flexwerk nekt de geleerde Letter& geest, Trouw 14 maart 2015

Het script van Smart grids: een supermarkt of een burgerinitiatief? Radio 5, 28 januari 2013 lees het hele artikel hier

De ethische robot Sargasso, november 2011

De feministische innovatie-agenda: Breinimplantaat of liever een blufpil? NRC Next 11 maart 2011

Human Enhancement: Op weg naar de perfecte mens? Trouw 2010

Het zo-zijn-we-niet syndroom - over het wegkijken van geweld Esta 2010

De Nederlandse windenergie - controverse: Wat niet past vinden we lelijk Trouw 2008


Artikel: Werken als Wedstrijd -Waarom flexwetten hun doel voorbij schieten In: Wapenveld, Jaargang 69, nummer 4, augustus 2019 Pagina 2–8

Een Platoons Symposium over de Robotliefde Essay voor Filosofie Magazine, september 2018

Geef de universiteit terug aan de burger! Essay voor Letter en Geest, Trouw, 1 september 2018 bij de opening van het Academisch Jaar.

De terugkeer van de techniekpolitiek - in wat voor technlogische cultuur willen we leven? Artikel in De Helling, Winter 2017

Technologisch Burgerschap, redactie CDV (Christendemocratische Verkenningen), oktober 2016

Werken als wedstrijd over de flexibilisering van het werk onder het New Management. Christendemocratische Verkenningen, oktober 2015

Making robotic autonomy through science and law?

Rommetveit Kjetil, Strand Roger, Gunnarsdóttir Kristrun, Van Dijk Niels, Smits Martina (2015) Making autonomy in robotics and law. Policy Report. EPINET.

Rommetveit Kjetil, Strand Roger, Gunnarsdóttir Kristrun, Van Dijk Niels, Smits Martina (2015) Policy Report . EPINET.

Van der Sluijs Jeroen, Smits Martina et al.(2015) Policy recommendations on smart electricity grids. EPINET.

Uitrusten van de tijdwinstmachine - Artikel voor De Helling, juni 2014

Een magische hut voor de kennisagenda - Artikel voor De Ingenieur, juni 2014

Een onzekere belofte - over smart grids en de burger versus de consument Studium Generale magazine, voorjaar 2013 p 66-67.

Het script van de nieuwe Smart Grids: een supermarkt of een burgerinitiatief? Column uitgesproken op Radio5 28 januari 2013

Kunnen de groene beloften voor Smart Grids worden waargemaakt? Artikel voor BODE, organisatie voor duurzame energie, voorjaar 2013

Overal robots Automatisering van de liefde tot de dood. i.s.m. Rathenau Instituut, 2012

Kenniskamer Intelligente robots Publicatie i.s.m. Rathenau Instituut en Ministerie van Veiligheid en Justitie; najaar 2011

Politierobots in Nederland: dreiging of zegen?

Beyond Speculative Robot Ethics: A Vision Assessment Study on the Future of the Robotic Caretaker Accountability in Research: Policies and Quality Assurance; Volume 17, Issue 6, 2010 Special Issue: Roboethics

Het zo-zijn-we-niet syndroom - over het wegkijken van geweld Esta 2010

Human Enhancement StudyEuropean Parliament -STOA - Science and Technology Options Assessment STOA 2009

Van beterschap naar mensverbetering i.s.m Rathenau Instituut, 2009

Op weg naar de perfecte mens Opinie-artikel Trouw 2009

De rol van de (huis)arts bij de aanpak van partnergeweld Bijblijven 2009

Future man, no future man - Connecting the technological, cultural and political dots of human enhancement. Rathenau Instituut, 2008

Mens van de toekomst, mens zonder toekomst Mensverbetering in cultureel, politiek en technologisch perspectief - rapport i.s.m Rathenau Instituut 2008

Wat niet past, vinden we lelijk - Bang dat windmolens het landschap verpesten? Opinie-artikel Trouw 2008

Reshaping the Human Condition, Exploring Human Enhancement Rathenau Institute, 2008

Science Fiction: a credible resource for critical knowledge? Bulletin of Science, Technology and Society December 2006

Taming Monsters: the cultural domestication of technology in Technology in Society; Volume 28, Issue 4, November 2006, Pages 489–504

Genomics en de artistieke verbeelding - een broeierige flirtage Artikel voor de Nederlandse Vereniging voor Bio-Ethiek, 2006

A belated Goldrush – Some casual comparisons between Dutch and US academia after lecturing at the Colorado School of Mines in Golden, USA 2006

Science fiction: A Credible Resource for Critical Knowledge? Bulletin of Science, Technology and Society, Volume 26, Number 6, December 2006

Taboes, Monsters en loterijen artikel/ recensie voor het Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte, 2004

Monsterbezwering. De culturele domesticatie van nieuwe technologie Boom Amsterdam, 2002

Langdon Winner - Technology as a shadow constitution In: American Philosophy of Technology: The Empirical Turn, 1998

Techniek als schaduwmacht. In: Van stoommachine tot cyborg 1996

Polymer Products and Waste Management - a multidisciplinary approach International Books, 1996

De onduurzaamheid van duurzame technologie In: Wijsgerig Perspectief op wetenschap en maatschappij, 1994.

Ecologische of reflexieve modernisering? Recensie van Maarten Hajer, The Politics of Environmental Discourse. Ecological Modernization and the Policy Process In: Krisis. Tijdschrift Voor Filosofie 66 (1997):80-84 (1997)

Van feministische ontmaskering naar interventies in techniekpraktijken In: Filosofie, 1995.