Artikel: Werken als Wedstrijd -Waarom flexwetten hun doel voorbij schieten In: Wapenveld, Jaargang 69, nummer 4, augustus 2019 Pagina 2–8

Een Platoons Symposium over de Robotliefde Essay voor Filosofie Magazine, september 2018

Geef de universiteit terug aan de burger! Essay voor Letter en Geest, Trouw, 1 september 2018 bij de opening van het Academisch Jaar.

De terugkeer van de techniekpolitiek - in wat voor technlogische cultuur willen we leven? Artikel in De Helling, Winter 2017

Technologisch Burgerschap, redactie CDV (Christendemocratische Verkenningen), oktober 2016

Werken als wedstrijd over de flexibilisering van het werk onder het New Management. Christendemocratische Verkenningen, oktober 2015

Making robotic autonomy through science and law?

Rommetveit Kjetil, Strand Roger, Gunnarsdóttir Kristrun, Van Dijk Niels, Smits Martina (2015) Making autonomy in robotics and law. Policy Report. EPINET.

Rommetveit Kjetil, Strand Roger, Gunnarsdóttir Kristrun, Van Dijk Niels, Smits Martina (2015) Policy Report . EPINET.

Van der Sluijs Jeroen, Smits Martina et al.(2015) Policy recommendations on smart electricity grids. EPINET.

Uitrusten van de tijdwinstmachine - Artikel voor De Helling, juni 2014

Een magische hut voor de kennisagenda - Artikel voor De Ingenieur, juni 2014

Een onzekere belofte - over smart grids en de burger versus de consument Studium Generale magazine, voorjaar 2013 p 66-67.

Het script van de nieuwe Smart Grids: een supermarkt of een burgerinitiatief? Column uitgesproken op Radio5 28 januari 2013

Kunnen de groene beloften voor Smart Grids worden waargemaakt? Artikel voor BODE, organisatie voor duurzame energie, voorjaar 2013

Overal robots Automatisering van de liefde tot de dood. i.s.m. Rathenau Instituut, 2012

Kenniskamer Intelligente robots Publicatie i.s.m. Rathenau Instituut en Ministerie van Veiligheid en Justitie; najaar 2011

Politierobots in Nederland: dreiging of zegen?

Beyond Speculative Robot Ethics: A Vision Assessment Study on the Future of the Robotic Caretaker Accountability in Research: Policies and Quality Assurance; Volume 17, Issue 6, 2010 Special Issue: Roboethics

Het zo-zijn-we-niet syndroom - over het wegkijken van geweld Esta 2010

Human Enhancement StudyEuropean Parliament -STOA - Science and Technology Options Assessment STOA 2009

Van beterschap naar mensverbetering i.s.m Rathenau Instituut, 2009

Op weg naar de perfecte mens Opinie-artikel Trouw 2009

De rol van de (huis)arts bij de aanpak van partnergeweld Bijblijven 2009

Future man, no future man - Connecting the technological, cultural and political dots of human enhancement. Rathenau Instituut, 2008

Mens van de toekomst, mens zonder toekomst Mensverbetering in cultureel, politiek en technologisch perspectief - rapport i.s.m Rathenau Instituut 2008

Wat niet past, vinden we lelijk - Bang dat windmolens het landschap verpesten? Opinie-artikel Trouw 2008

Reshaping the Human Condition, Exploring Human Enhancement Rathenau Institute, 2008

Science Fiction: a credible resource for critical knowledge? Bulletin of Science, Technology and Society December 2006

Taming Monsters: the cultural domestication of technology in Technology in Society; Volume 28, Issue 4, November 2006, Pages 489–504

Genomics en de artistieke verbeelding - een broeierige flirtage Artikel voor de Nederlandse Vereniging voor Bio-Ethiek, 2006

A belated Goldrush – Some casual comparisons between Dutch and US academia after lecturing at the Colorado School of Mines in Golden, USA 2006

Science fiction: A Credible Resource for Critical Knowledge? Bulletin of Science, Technology and Society, Volume 26, Number 6, December 2006

Taboes, Monsters en loterijen artikel/ recensie voor het Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte, 2004

Monsterbezwering. De culturele domesticatie van nieuwe technologie Boom Amsterdam, 2002

Langdon Winner - Technology as a shadow constitution In: American Philosophy of Technology: The Empirical Turn, 1998

Techniek als schaduwmacht. In: Van stoommachine tot cyborg 1996

Polymer Products and Waste Management - a multidisciplinary approach International Books, 1996

De onduurzaamheid van duurzame technologie In: Wijsgerig Perspectief op wetenschap en maatschappij, 1994.

Ecologische of reflexieve modernisering? Recensie van Maarten Hajer, The Politics of Environmental Discourse. Ecological Modernization and the Policy Process In: Krisis. Tijdschrift Voor Filosofie 66 (1997):80-84 (1997)

Van feministische ontmaskering naar interventies in techniekpraktijken In: Filosofie, 1995.